Lucy


I find this movie really cool. The phasing of the story is fast and cool at the same time. This might be fictional pero kung totoo man na mangyari yun someday it would be awesome to know kung ano ang kayang gawin ng tao.Walang komento:

Mag-post ng isang Komento

Popular Posts