Look at the flowers Eugene!


I expect that na hindi sya scientist. Muka naman talagang di scientist.

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento

Popular Posts